வணக்கம். அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில், குமார வயலூர், திருச்சிராப்பள்ளி.
If you are not able to read the above Tamil Text please click here to download tamil font